Termeni și condițiiPahon Bogdan-Andrei

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI
www.stefamedia.com, denumit în continuare STEFA MEDIA


Definiții pentru scopul acestor termeni și condiții:

„Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.stefamedia.com” reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumit în continuare utilizator) care vizitează ori accesează SITE-UL, care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv SERVICIUL (denumit în continuare „serviciul”) și STEFA MEDIA în calitatea sa de proprietar și administrator al site-ului și de furnizor al serviciului.

Acest acord stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.stefamedia.com (denumit în continuare „site-ul”) ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul site-ului;

 • conținut: orice document aflat pe acest site precum și fragmente/porțiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc.
 • utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conținut precum și pentru a descărca, folosi, copia parțial sau integral documente/fișiere care se regăsesc pe acest site.
 • serviciu înseamna furnizarea către utilizatori a accesului la date și informații transmise de STEFA MEDIA și furnizorii săi prin Internet (aceștia putând fi inclusiv utilizatorii), cu ajutorul acestui site, www.stefamedia.com, inclusiv posibilitatea de a publica conținut nou pe acesta.

Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau a serviciului, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a acordului și a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Conținutul site-ului

Conținutul site-ului așa cum este el definit este proprietatea STEFA MEDIA, în afara cazurilor în care este menționat expres autorul. Toate lucrările publicate pe acest site sunt protejate de „Legea dreptului de autor” și de tratatele și acordurile internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală.

STEFA MEDIA își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său.

Informațiile și datele afișate în cadrul acestui site sunt oferite „așa cum sunt” fără nici o de garanție de nici un fel. Nu facem nici un fel de asigurări, directe sau indirecte, cu privire la exactitatea informațiilor prezentate. Riscul folosirii acestor informații aparține exclusiv utilizatorului.

STEFA MEDIA își rezervă dreptul de a face orice modificări asupra informației, de a afișa sau șterge informații de la afișare,  fără orice notificare prealabilă.

Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conținut pe/pentru acest site sunt de acord să cedeze gratuit, nelimitat în timp, la nivelul teritorial al României, în momentul publicării/trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și retransmitere a materialelor cu care au contribuit la site.

De asemeni, utilizatorii care publică/trimit orice fel de conținut pe/pentru acest site garantează și își asumă: răspunderea asupra originalității conținutului; obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor ale unei terțe persoane. Nerespectarea acestei obligații nu poate angaja răspunderea STEFA MEDIA, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi. STEFA MEDIA își rezervă dreptul de a bloca/anula/șterge informațiile cu caracter ilegal, subversiv sau care contravin condițiilor de utilizare, site-urile care fac spametc. – așa cum credem de cuviință.

Utilizatorii care publică/trimit comentarii, trebuie să respecte următoarele reguli:

 • Utilizatorii neînregistrați pot folosi un pseudonim, dar adresa de email trebuie să fie REALĂ.
 • Tratați persoanele care scriu pe acest blog cu respect, nu folosiți un limbaj necivilizat sau cuvinte care sa aducă o vătămare morală celorlalte persoane care postează mesaje. a) În comentariile dumneavoastră va rugam sa va referiți doar la articolul în cauză; b) Nu folosiți cuvinte cu caracter obscen, injurios sau defăimător care sa jignească; c) Fără comentarii discriminatorii cu tenta xenofobă, antisemită sau rasistă.
 • Pentru protecția dumneavoastră nu introduceți în „corpul comentariului” informații personale, adrese de e-mail, numere de telefon.

Comentariile care intra în contradicție cu regulile de mai sus vor fi șterse fără a se afișa vreun motiv, iar dacă veți continua sa sfidați aceste reguli vom lua măsurile suplimentare necesare, în funcție de caz.

Drepturi de autor

Pentru toate materialele publicat pe blogul STEFA MEDIA și articolele semnate Pahon Bogdan-Andrei, ŞI CU EXCEPŢIA articolelor pentru  care este menţionată expres o altă formă de gestiune a drepturilor SE APLICĂ următoarea licenţă:

Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 3.0 Ne-adaptată (CC BY-NC-SA 3.0).

Ești liber să:

 • partajezi cu alții — dreptul de a copia, distribui și transmite opera.
 • remixezi – dreptul de a adapta opera

În următoarele condiții:

 • Atribuire — Trebuie să atribui opera în maniera specificată de autor sau licențiator (dar sub nici o formă care ar sugera faptul că aceștia te-ar susține sau ar aproba folosirea de către tine a operei)
 • Necomercial — Nu poți folosi această operă în scopuri comerciale.
 • Distribuire în condiții identice — Dacă modifici, transformi sau creezi pe baza acestei opere, poți distribui opera rezultată numai sub aceeași licență sau o licență similară acesteia.

Pentru a asigura respectarea legalității în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa contact[at]stefamedia.com, mesaj în care, în măsura posibilităților utilizatorului, va conține următoarele elemente:

 • identificarea materialului de pe site-ul nostru care a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor;
 • identificarea originalului;
 • datele de contact contact ale părții vătămate;
 • o declarație prin care partea vătămata se arată a fi de bună-credință în ceea ce privește folosirea neautorizată a materialului;
 • o declarație că informațiile din mesaj privitoare la încălcarea drepturilor de autor corespund realității, iar partea vătămată este autorizată să acționeze în numele titularului drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi pretinse a fi încălcate;
 • o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele celui care posedă drepturile de autor în scopul înregistrării mesajului.

STEFA MEDIA garantează confidențialitatea informațiilor transmise potrivit prezentului paragraf, în limitele prevederilor legale.

STEFA MEDIA își rezervă dreptul de a bloca accesul la conținutul asupra căruia a primit o notificare de încălcare a unui drept al unei terțe părți și de a bloca accesul la conținutul întregului site pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui terț.

Suspendarea accesului

Este interzisă accesarea acestui site cu programe de download automat, precum și încercarea de a vizualiza alte pagini decât cele care sunt oferite prin structura site-ului. Ne rezervăm dreptul de a stoca log-urile complete și de a întreprinde măsurile legale împotriva persoanelor sau firmelor care accesează site-ul nostru cu astfel de programe.

STEFA MEDIA poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul siteului sau la o parte din acest conținut.

Securitate

Utilizatorul ia la cunoștință că STEFA MEDIA nu poate controla și nu oferă nici un fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații, prin Internet sau prin Serviciu.

Utilizatorul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și, deși STEFA MEDIA va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranță.

Conexiunea la alte rețele sau terțe părți

Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate de către STEFA MEDIA pe Web, pentru a face legătura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul accepta starea de fapt că STEFA MEDIA nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.

Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului și nu implică sprijinirea de către STEFA MEDIA a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

STEFA MEDIA nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, STEFA MEDIA nu este responsabilă pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

Limitarea răspunderii

Nu asigurăm calitatea și nu garantăm produsele sau serviciile prezentate în orice informație, material sau conținut cu referire la terți, incluse sau direcționate din acest site.

Nu oferim nici un fel de garanții sau asigurări că informația prezentată este potrivită pentru un anumit scop particular, oricare ar fi acela.

STEFA MEDIA nu este răspunzătoare pentru erorile sau omisiunile prezente în conținutul propriu sau furnizat de utilizatori și de aceea Utilizatorul acceptă că STEFA MEDIA nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/folosirea acestui site.

Protecția datelor personale

Accesul dumneavoastră la serviciul de Newsletter sau unele facilități din cadrul site-ului necesită înregistrarea dumneavoastră cu un nume de utilizator și (sau) o parolă. Vă recomandam să nu dezvăluiți nimănui această parolă. STEFA MEDIA nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră în mesaje prin poștă electronică sau telefon.

Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a va proteja informația personală, STEFA MEDIA nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi, către și de la serviciile noastre online. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisa către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

Modificarea acordului

STEFA MEDIA își rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând și oricare din clauzele acestui acord, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Este de datoria dumneavoastră să verificați periodic conținutul acestei pagini și să vă informați asupra oricăror modificări survenite în termenii și condițiile de utilizare.

Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină și necondiționată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Legea aplicabilă. Litigii

Clauzele prezentului acord sunt interpretate și executate potrivit legii române. Părțile convin ca în cazul unor neînțelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții lor.

În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la nici o înțelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înștiințări scrise din partea oricărei părți către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrară ale acestei Curți. Hotărârea arbitrară este definitivă și obligatorie.

În cazul în care nu sunteți de acord cu TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE IMPUSE de www.stefamedia.com vă rugăm să părăsiți de urgență acest site.