Reprezentarea modelului circular al comunicării după Osgood și Schramm

Modelul circular al comunicării (Osgood-Schramm). Ce spune el?

Articol de 495 de cuvinte. Timp pentru citire: 3 - 4 minute

Comunicarea este un proces continuu, circular, unde rolurile de comunicator și recipient, sau comunicator și destinatar, se schimbă cu fiecare intervenție. Cu fiecare mesaj. Iar de aici și până la modelul circular al comunicării n-a mai fost decât un sigur pas.

Numit „părintele studiilor în comunicare”, Wilbur Lang Schramm propunea la 1954 un nou model al comunicării care se remarcă prin componenta sa circulară. Venit ca răspuns la modelul liniar, Schramm sesizează un adevăr simplu în aparență, dar în măsură să influențează teoriile ce i-au urmat, anume că nu se poate vorbi despre comunicare ce începe într-un punct și se încheie în altul, asemeni unui drum cu un singur sens.

De partea cealaltă, Charles E. Osgood psiholog de renume, a dezvoltat o tehnică de măsurare a diferențelor conotative dintre concepte, cunoscute și ca diferențe semantice. Paranteză. Conotația este ceea ce atribuim unei fraze în baza bagajului nostru cultural, a stării emoționale, șamd. în timp ce denotația este sensul literal sau explicit. Osgood, pentru care aceste diferențe conotative erau un fapt dovedit, introduce conceptul de zgomot semantic ce vine nu din exterior, ci din interiorul actorului angrenat în comunicare.


1. Ce spune modelul circular al comunicării?

Nu se vorbește de un emițător și de un receptor, ci de roluri interșanjabile, unde comunicatorul realizează succesiv acțiuni de codare, interpretare și decodare a mesajelor1.

  • Codificator – codează mesajul, mesajul original;
  • Interpret – percepe, analizează și interpretează mesajul;
  • Decodificator – decodează mesajul;
Modelul circular al comunicării

Modelul circular al comunicării
Sursă: library.uiuc.edu2


Asta dacă sunt doi actori. Însă modelul circular al comunicării Osgood-Schramm se aplică și unei singure persoane, un singur comunicator, care-și adaptează mesajul, atitudinea, la ceea ce observă în jurul său. „Si fueris Romae, Romano vivitomore; si fueris alibi, vivito sicut ibi.”

Zgomotul semantic amintit mai devreme, mai mult decât un simplu bruiaj, face ca interpretările să difere la cei doi comunicatori, cauzând decodări ce nu mai respectă sensul mesajului original. Rezultatul? Distorsionarea comunicării sau chiar întreruperea ei.


2. Ce avantaje oferă modelul circular al comunicării Osgood-Schramm?

  • În primul rând, comunicarea este centrată pe ideea de feedback. Un feedback permanent.
  • Sparge bariera dintre emițător și receptor, și vorbește de roluri dinamice.
  • Sesizează importanța interpretării și a zgomotului semantic.
  • Este circular, logic, firesc.

3. Critici pentru modelul Osgood-Schramm?

Principala critică se referă la zgomotul semantic. Modelul nu precizează foarte clar în ce moment intervine zgomotul semantic, și nici nu oferă o alternativă.

Cât privește exemplele, încercați să vă închipuiți cum s-ar simți un cititor care n-a mai vizitat acest blog de la sfârșitul anului trecut. El percepe, analizează, interpretează materialul de față… și comentează. Ce comentează?


  1. http://communicationtheory.org/osgood-schramm-model-of-communication/ 

  2. http://www.library.uiuc.edu/archives/archon/?p=digitallibrary/digitalcontent&id=1322  

Categorii și etichete

Autor: